Gyermekvasutasok

A Gyermekvasút egyik érdekessége, hogy számos beosztásban tíz-tizennégy éves korú gyermekvasutas pajtások látják el a szolgálatot. Munkájukat felnőtt vasutasok és nevelőtanárok irányítják és ellenőrzik.

A gyermekvasutasok szolgálatukat felnőtt állomásfőnökök és vonali tolatásvezetők (vonatvezetők) felügyelete mellett végzik. A mozdonyvezetők, a gőzmozdony fűtője és a technikai hátteret biztosítók szintén felnőtt dolgozók.

Gyermekvasutasok Hűvösvölgy állomáson

Gyermekvasutasok Hűvösvölgy állomáson

A gyermekvasutasok közössége

Gyermekvasutasnak lenni nem csupán a vasúti közlekedés megismerését és az annak lebonyolításában való részvételt jelenti. A gyermekvasutasok több száz fős közösséget alkotnak.

A gyermekvasutas közösség tizenöt csoportból áll. Egy-egy csoport tagjai mindig azonos napokon járnak szolgálatba, közös feladatokat vállalnak, együtt vesznek részt különböző szabadidős programokon. A csoportok közösségi életét középiskolás korú ifivezetők – szintén egykori gyermekvasutasok – irányítják.

A gyermekvasutas csoportok felügyeletét felnőtt nevelők és a Gyermekvasút felnőtt dolgozói közül kiválasztott patrónusok látják el. Szervezésükben a gyerekek a szolgálatos napok végén csoportprogramokon, szabadnapjaikon kirándulásokon, versenyeken, a nyári tanítási szünetben kéthetes hűvösvölgyi táborozáson vesznek részt.

A szabadidős programok szervezésében, a hátrányos helyzetű pajtások részvételi lehetőségeinek javításában a Gyermekvasutasokért Alapítvány is szerepet vállal.

A csoportprogramok és számos más szabadidős program helyszíne a hűvösvölgyi Gyermekvasutas Otthonépület. A nyári táborozásokat az ennek közvetlen szomszédságában megépített táborban tartják.

Váltókezelő pajtás János-hegy állomáson

Váltókezelő pajtás János-hegy állomáson

Gyermekvasutasok képzése

Gyermekvasutas az a tíz-tizennégy éves gyerek lehet, aki megfelel az orvosi alkalmassági vizsgálaton, elvégzi a gyermekvasutas tanfolyamot, jó tanulmányi eredményt mutat fel, valamint szülei és az iskola engedélyezi számára a rendszeres szolgálatba járást.

A tanfolyamot sikeresen elvégző pajtások először tanuló szolgálatokat adnak. Amikor már a gyakorlatban is megismerkedtek a különböző beosztásokkal, önálló – felnőtt dolgozók felügyelete alatti – gyermekvasutas szolgálatra osztják be őket.

A gyerekek általában 15-18 naponként járnak szolgálatba. A szolgálati beosztás napról-napra változik, hogy lehetőség szerint mindenki minden alkalommal más szolgálatot láthasson el.

A nagyvasúton dolgozó vasutasokhoz hasonlóan, a gyermekvasutasoknak is rendszeresen, éves vizsga keretében számot kell adni szakmai tudásukról. A vizsgán kiválóan megfeleltek között szakmai versenyt rendeznek.

Gyermekvasutas vonatkísérők

Gyermekvasutas vonatkísérők

A gyermekvasutassá válás ünnepélyes formája az avatás. Az őszi és tavaszi tanfolyamot elvégző pajtásokat általában a tanév végén avatják gyermekvasutassá függetlenül attól, hogy mikor kezdik meg tanuló szolgálataikat.

A tizennegyedik életévüket betöltött pajtások és a megbízatásukról lemondó ifivezetők az augusztus végén megrendezett ballagáson vesznek búcsút a Gyermekvasúttól. A kiváló szakmai teljesítményt felmutató pajtások tizenhat éves korukig továbbszolgálóként alkalmanként még teljesíthetnek szolgálatot. Az ifivezetői munka iránt érdeklődők ifivezetői képzésen vehetnek részt.

Kapcsolódó oldal:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.