Szolgálati beosztások

A Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő gyermekvasutasok munkájukat javarészt önállóan, felnőtt vasutas dolgozók felügyelete és irányítása mellett végzik.

Minden gyermekvasutas minden szolgálatos napon más-más beosztásba kerül. Így a gyerekek megismerkedhetnek a Gyermekvasúton végezhető vasutas munka összes formájával. A különböző beosztások ellátása érdekesebbé teszi a szolgálatba járást.

Rendelkező forgalmi szolgálattevő Szépjuhászné állomáson

Rendelkező forgalmi szolgálattevő Szépjuhászné állomáson

Rendelkező forgalmi szolgálattevő

A rendelkező forgalmi szolgálattevő a legmagasabb beosztás, amelyet gyermekvasutas elláthat. Feladata a vonatközlekedés és tolatási mozgások irányítása, a többi gyermekvasutas munkájának összehangolása.

A rendelkező tartja a kapcsolatot a szomszéd állomásokkal, rendelkezik a vonatok vágányútjának beállításáról, kezeli a biztosító berendezést, állítja a jelzőket, felhatalmazza a naplózót a vonatok menesztésére.

Azokon az állomásokon, ahol külön váltókezelő nem teljesít szolgálatot, a rendelkező maga kezeli a váltókat. Abban az esetben, ha az állomásra külön naplózót nem osztottak be, a rendelkező végzi el a naplózó feladatait is.

Rendelkező forgalmi szolgálattevői beosztást csak a kellő tapasztalattal és magas szakmai tudással rendelkező gyermekvasutas pajtások látnak el.

Naplózó forgalmi szolgálattevő Virágvölgy állomáson

Naplózó forgalmi szolgálattevő Virágvölgy állomáson

Naplózó forgalmi szolgálattevő

A naplózó forgalmi szolgálattevő legfontosabb feladatai a vonatok fogadása és menesztése. Ezen kívül a naplózó feladata a Forgalmi napló vezetése, amelyben a közlekedő vonatok legfontosabb adatai kerülnek rögzítésre.

A naplózó szolgálati jelvénye a vörös sapka. Az állomáson szolgálatot teljesítők közül az utazóközönség vele találkozik legtöbbször.

Abban az esetben, ha valamely nagyobb utasforgalmú, hangosbemondó berendezéssel felszerelt állomáson külön hangosbemondó nem teljesít szolgálatot, a naplózó feladatai közé tartozik a hangosbemondó berendezés kezelése is.

Váltókezelő Virágvölgy állomáson

Váltókezelő Virágvölgy állomáson

Váltókezelő

A váltókezelő feladata a Gyermekvasút bizonyos állomásain a helyszínen vagy váltóállító központból mechanikus úton kezelt váltók állítása, őrzése, ellenőrzése és esetenként lezárása.

A rendelkező forgalmi szolgálattevő irányításával a váltókezelő részt vesz a vonatközlekedés és a tolatási mozgások lebonyolításában.

Tekintettel a gyerekek szolgálatvégzésére – a nagyvasúttól eltérő módon – a Gyermekvasúton a váltók gondozása (tisztítása) nem a váltókezelők feladata.

Pénztáros Virágvölgy állomáson

Pénztáros Virágvölgy állomáson

Pénztáros

A pénztáros elsődleges feladata természetesen a menetdíjak beszedése és a megváltott menetjegyek kiadása.

Legtöbbször a pénztáros az első gyermekvasutas, akivel az utasok találkoznak. A jegyváltás mellett az ő feladata az utasok által feltett különböző kérdések megválaszolása, azaz az utasok tájékoztatása.

Szolgálatának befejezésekor a pénztáros pénztári zárlatot készít, amelyben összesíti és összeveti az aznapi bevételt és a különböző menetjegyekből jelentkező fogyást.

A zárlati eltérés kezelésének szabályait a gyermekvasutasokra való tekintettel a nagyvasúti gyakorlattól némileg eltérően alakították ki. A nap végén adódó fölöst természetesen be kell szolgáltatni, a jelentkező kisebb összegű hiányt azonban nem kell befizetni.

Hangosbemondó Szépjuhászné állomáson

Hangosbemondó Szépjuhászné állomáson

Hangosbemondó

A hangosbemondó feladata az utasok tájékoztatása az érkező és induló vonatokról, valamint a tolatási mozgásokról a hangosbemondó berendezés kezelésével.

Hangosbemondó berendezés a Gyermekvasút nagyobb utasforgalmú állomásain van felszerelve.

Jegyvizsgáló

Jegyvizsgáló

Jegyvizsgáló és zárfékező

A jegyvizsgáló a közlekedő vonatokon teljesít szolgálatot. Legfontosabb feladatai a menetjegyek kezelése, menetjeggyel nem rendelkező utasok részére menetjegy kiadása, és az utasok tájékoztatása.

A zárfékező szintén a közlekedő vonatokon – rendszerint az utolsó kocsiban – teljesít szolgálatot. A jegyvizsgálói tevékenységeken túl egyéb feladatokat is ellát: tolatások idejére a csavarorsós kézifék kezelésével biztosítja a járműveket megfutamodás ellen, a szerelvény menetirányának megváltozásakor gondoskodik a vonat végének szabályszerű megjelöléséről.

A jegyvizsgálók és zárfékezők a pénztárosokhoz hasonló módon kezelik a részükre kiadott bárcapénztárt.

Gyermekvasutasok Széchenyi-hegy állomáson

Gyermekvasutasok Széchenyi-hegy állomáson

Egyéb beosztások

Alkalmanként a szokásos szolgálati beosztásokon kívül egyéb, különlegesnek számító szolgálati beosztásokat is ellátnak a gyermekvasutasok – például fővizsgálóként a vonatokon vagy otthonügyeletesként a Gyermekvasutas Otthonépületben.

Váltógondozás János-hegy állomáson

Váltógondozás János-hegy állomáson

Felnőtt vasutas dolgozók

Az állomásfőnökök, vezető jegyvizsgálók, vonatvezetők, mozdonyvezetők, a gőzmozdony fűtői, továbbá az intézményi hátteret biztosító dolgozók természetesen felnőtt vasutas alkalmazottak. Feladatuk a gyermekvasutasok szolgálatvégzésének ellenőrzése, a pajtások oktatása, a gyerekek felügyelete, valamint a különleges helyzetekben a szolgálat átvétele.

Reggel, a gyermekvasutasok szolgálatának megkezdése előtt, valamint este, a gyermekvasutasok szolgálatának befejezése után valamennyi olyan szolgálati ténykedést, amelyet napközben a gyermekvasutasok látnak el, a felnőtt állomásfőnökök és vezető jegyvizsgálók végeznek.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.