GYIK a gyermekvasutas tanfolyamról

A Gyermekvasútra jelentkező gyerekek, szüleik és tanáraik által feltett leggyakoribb kérdéseket és az ezekre adott válaszokat az alábbiakban osztjuk meg a nagyközönséggel.

Naplózó forgalmi szolgálattevő János-hegy állomáson

Naplózó forgalmi szolgálattevő János-hegy állomáson

Mikor indítanak gyermekvasutas tanfolyamot? Van tanfolyam a nyári iskolai szünetben?

Gyermekvasutas tanfolyam minden évben kétszer, október és február elején indul. A tanfolyam négy hónap időtartamú. A következő tanfolyamkezdés és beiratkozás pontos időpontját az Eseménynaptár című oldalon hirdetjük meg.

A nyári tanítási szünetben nincsen gyermekvasutas tanfolyam. Az 1990-es évek végén kísérletképpen indult nyári tanfolyam, azonban a tapasztalatok igen kedvezőtlenek voltak. A nyári tanítási szünetben, a nagy melegben a gyerekek számára túlságosan megterhelő, hogy a négyhónapos tanfolyam anyagát pár hét alatt elsajátítsák. Csak nagyon kevesen tettek sikeres vizsgát és lettek gyermekvasutasok.

Az őszi és tavaszi tanfolyamok időbeosztása is olyan, hogy iskolai elfoglaltságot ne érintsen. A heti egyszeri foglalkozásokat pénteken délután a belvárosban vagy szombaton egész nap a Gyermekvasúton tartják.

Gyermekvasutas pajtások Hűvösvölgyben

Gyermekvasutas pajtások Hűvösvölgyben

Gyenge tanulmányi eredménnyel lehet gyermekvasutasnak jelentkezni?

Gyermekvasutasnak azok a gyerekek jelentkezhetnek, akik tanulmányi átlaga legalább jó, azaz legutóbbi év végi vagy félévi bizonyítványukban az osztályzatok átlaga eléri a 3,8-at, közepesnél (3) rosszabb érdemjegyük nincsen, és magatartásuk is megfelelő. A 4,0-nál alacsonyabb tanulmányi eredménnyel jelentkezőknek vállalni kell, hogy iskolai bizonyítványuk átlagát legalább 4,0-ra javítják.

Ha valamelyik gyermekvasutas pajtás tanulmányi eredménye romlik, az iskola, a szülő vagy a Gyermekvasút is kezdeményezheti felmentését a szolgálatellátás alól. A felmentés mindig egyedi: szólhat néhány szolgálatos napra, hosszabb időszakban csak iskolai tanítási napokra, vagy akár egy teljes iskolai félévre is.

A felmentés célja kettős. Egyrészt a gyerekek tanulmányi előmenetelét a gyermekvasutas szolgálatok miatti hiányzás ne akadályozza, másrészt a pajtások számára motivációt jelent a szolgálatok újbóli engedélyezése.

Váltókezelő pajtás János-hegy állomáson

Váltókezelő pajtás János-hegy állomáson

Szemüveges gyerek lehet gyermekvasutas?

Igen, szemüveges gyerekek is lehetnek gyermekvasutasok, ha látásuk korrekcióval, szemüveggel megfelelő. Erről a beiratkozás előtti orvosi vizsgálat során kell meggyőződni. A vizsgálatot az iskolaorvos végzi. Eredményéről a jelentkezési lap megfelelő oldalán tájékoztatja a Gyermekvasutat.

Csak azok a súlyos látássérült gyerekek nem alkalmasak gyermekvasutasnak. Olyanok, akik idegen környezetben önállóan nem tudnak közlekedni, nagymértékben rövid- vagy tompalátók.

A szemüveges gyerekeknek – saját érdekükben – a szemüvegüket szolgálat közben viselni kell

Cukorbeteg gyerek jelentkezhet gyermekvasutasnak?

Igen, cukorbeteg gyerekek is lehetnek gyermekvasutasok, ha önállóan el tudják látni magukat, valamint állapotuk megfelelő, például nem szokták elveszíteni az eszméletüket.

A gyermekvasutas tanfolyamra való jelentkezés előtt elvégzett egészségügyi alkalmassági vizsgálat alkalmával az iskolaorvos feladata eldönteni, hogy a cukorbeteg gyermek alkalmas-e gyermekvasutasnak.

Vonatkísérők nosztalgiavonatnál

Vonatkísérők nosztalgiavonatnál

Speciális diétát igénylő, például lisztérzékeny gyerek lehet gyermekvasutas?

Igen, speciális diétán élő gyerek is lehet gyermekvasutas.

A speciális táplálkozási igényeket a Gyermekvasút sajnos nem minden esetben tudja kielégíteni. Ezért speciális diétát igénylő gyerekek jelentkezése előtt a körülményeket egyedileg meg kell beszélni. A szülők vegyék fel a kapcsolatot a Gyermekvasút vezető oktatójával.

Vidéki, Budapesttől távol élők jelentkezhetnek gyermekvasutasnak?

Igen, természetesen nem csak budapesti gyerekek lehetnek gyermekvasutasok.

Semmi akadálya, hogy vidéki, netán külföldi állampolgárságú, de magyar anyanyelvű vagy magyarul anyanyelvi szinten beszélő gyerekek jelentkezzenek gyermekvasutasnak. Azt azonban számításba kell venni, hogy a tanfolyami foglalkozásokra hetente egyszer, majd a szolgálatokba 15-18 naponként Budapestre kell utazni. Akik az utazással járó kötelezettségeket vállalni tudják, minden további nélkül jelentkezhetnek gyermekvasutasnak.

Vidékről jelentkezők esetében tanácsos többeknek egyszerre jelentkezni, így az utazás során szükséges felnőtt kíséretet a gyerekek szülei egymás között megoszthatják.

Vidékről járó gyerekek utazási költségeit átvállalják?

Nem, sajnos a tanfolyamos foglalkozásokra és a későbbi gyermekvasutas szolgálatba járás utazási költségeihez nem adható támogatás.

Tolatás Széchenyi-hegy állomáson

Tolatás Széchenyi-hegy állomáson

Lehet valaki gyermekvasutas a tanfolyam elvégzése nélkül?

A gyermekvasutas tanfolyamon a gyerekek a Gyermekvasúton megtalálható szolgálati beosztások ellátásához szükséges vasúti szakmai ismereteket szerzik meg, valamint beilleszkednek a gyermekvasutasok közösségébe. A tanfolyam végén a gyerekek vizsgát tesznek.

A szükséges helyi ismeretek más módon nem szerezhetők meg, és a gyermekvasutas közösséghez sem lehet más módon csatlakozni. Ezért a gyermekvasutas tanfolyam elvégzése feltétele a vizsgára bocsátásnak, tehát szükséges ahhoz, hogy valaki gyermekvasutas lehessen.

Lányoknak is ajánlható, hogy legyenek gyermekvasutasok?

Természetesen a Gyermekvasúton nem csak fiúk teljesítenek szolgálatot, hanem lányok is, így lányok jelentkezését is szívesen fogadják a gyermekvasutas tanfolyamon.

Az első években a fiúk és lányok között semmiféle megkülönböztetés nincsen a szolgálatok ellátása során. A későbbiekben is mindössze annyi korlátozás érvényes, hogy Széchenyi-hegy állomáson váltókezelő szolgálatba – mivel a vonóvezetékes váltók állítása nagy erőkifejtést igényel – csak fizikailag erre alkalmas, idősebb fiúk oszthatók be.

Vonatmenesztés Szépjuhászné állomáson

Vonatmenesztés Szépjuhászné állomáson

Milyen költségei vannak a gyermekvasutas tanfolyamnak és később a gyermekvasutas szolgálatoknak?

A gyermekvasutas tanfolyamon hozzájárulást kell fizetni azokra a napokra, amikor egész napos gyakorlati és elméleti foglalkozást tartanak a hűvösvölgyi Gyermekvasutas Otthonépületben, a Gyermekvasút állomásain és a környéken. Ezeken a napokon a gyerekek tízórait, meleg ebédet és uzsonnát kapnak, melynek költségeit részben a tanfolyam elején fizetendő hozzájárulás fedezi. A pontos összeget a tanfolyamkezdés előtt állapítják meg. A hozzájárulás összege a tanfolyamkezdésről szóló eseménynaptári cikkben minden esetben szerepel. Egyedi elbírálás alapján esetleg két részletben történő fizetésre is van mód.

A gyermekvasutas tanfolyam egyéb költségeit a Gyermekvasút és a Gyermekvasutasokért Alapítvány közösen fedezi. Ugyanez érvényes a későbbi gyermekvasutas szolgálatokra is. A szolgálatos napokon a gyermekvasutas pajtások és ifivezetők étkeztetésének költségeit a Magyar Államvasutak Zrt. állja.

A szabadidős programok, mint a kirándulások, túrák, táborozások, alapvetően önköltségesek. A szabadidős elfoglaltságok és a hűvösvölgyi táborozás költségei igen kedvezőek, jóval alacsonyabbak más gyermekszervezetek hasonló szolgáltatásainak áránál. A költségeket a Gyermekvasutasokért Alapítvány – lehetőségeihez mérten – támogatja.

Hogyan lehet jelentkezni gyermekvasutasnak?

A gyermekvasutas tanfolyamra on-line lehet jelentkezni. A jelentkezésre az októberi és februári tanfolyamkezdés előti hetekben van lehetőség.

A tanfolyamos megnyitó általános programja a következő:

Gyerekeknek:

  • ismerkedés;
  • osztálybeosztás;
  • bemutatkozó órák;
  • utazás a Gyermekvasúton;
  • játék;
  • utazás a Széll Kálmán térre (Moszkva térre)

Szülőknek:

  • regisztráció
  • szülői értekezlet
Játék a hűvösvölgyi táborban

Játék a hűvösvölgyi táborban

Milyen programok vannak a gyermekvasutasoknak?

A Gyermekvasút elsősorban a szolgálatok ellátásának lehetőségét biztosítja a gyermekvasutas pajtások részére. Ezen kívül azonban számtalan egyéb programot is szerveznek a gyereknek.

A gyermekvasutas csoportok – ifivezetőik szervezésében és felnőtt patrónus felügyelete mellett – évközben egynapos csoportprogramokat és többnapos tárúkat és táborozásokat szerveznek.

Az úgynevezett nagyvasúti programon valamennyi gyermekvasutas csoport együtt vesz részt. Rendszeresen rendeznek sportversenyeket, farsangi bált, irodalmi színpadot, stb.

A pajtások belföldi és külföldi csereutazásokon vehetnek részt.

A Gyermekvasutasokért Alapítvány modellező szakkört működtet.

Az idősebb pajtások jelentkezhetnek ifivezető képzésre. Ennek során pedagógiai, közösségszervezési és vezetői ismereteket sajátítanak el, részt vesznek a Gyermekvasút programjainak, valamint a csoportok túráinak és táborozásainak szervezésében.

A Gyermekvasútra jelentkező gyerekek előtt tehát egy teljesen új világ nyílik meg.

További kérdések

Ha olyan kérdése van, amelyre nem kapott választ a honlapon, kérjük forduljon a Gyermekvasút vezető oktatójához az oktatas@gyermekvasut.hu e-mail címen.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.