Gyermekvasutas tanfolyam

A Gyermekvasút a tíz-tizennégy éves gyermekek részére egyrészt igazi, felelősségteljes, ugyanakkor játékos feladatokat, azaz gyermekvasutasként egy valódi vasúton teljesített szolgálatok lehetőségét, másrészt egy páratlan gyermekközösségben való részvétel lehetőségét nyújtja.

Gyakorlati oktatás Hárs-hegy állomáson

Gyakorlati oktatás Hárs-hegy állomáson

A Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő leendő gyermekvasutasok a vasúti szakismereteket egy speciális tanfolyam keretei között sajátítják el. A tanfolyamot elvégzők a sikeres vizsgát követően a tizenöt gyermekvasutas csoport egyikébe nyernek beosztást. Néhány tanuló szolgálat után láthatnak el önálló gyermekvasutas szolgálatot.

A tanfolyamos gyerekek a különböző szolgálati beosztások ellátásával kapcsolatos vasúti ismereteket hivatásos oktatók segítségével sajátítják el. Az elméleti képzés gyakorlati bemutatással egészül ki. A szakmai anyag megismerése mellett a gyerekek ifivezetőik segítségével beilleszkednek a gyermekvasutasok közösségbe. A tanfolyami órák közötti időt játékkal és szabadidős programokkal töltik ki.

A tanfolyamok körülbelül négy hónaposak. A tanfolyam időrendjét úgy kialakítják ki, hogy foglalkozásokra hetente egy alkalommal kerüljön sor, valamint iskolai elfoglaltságot ne érintsenek. Foglalkozásokat hetente egy alkalommal vagy pénteken délután (elméleti foglalkozások), vagy egy hétvégi napon, általában szombaton egész nap tartunk (gyakorlati bemutatás) külön kiadott ütemterv szerint. (Tehát nem választható, hogy péntekenként vagy szombatonként jár-e a jelölt a tanfolyamra, hanem az ütemtervben kijelölt napokon, hetente egy napot érint a tanfolyam: vagy egy péntek délutánt, vagy egy szombat egész napot.)

Az első hónapban még csak péntek délutánonként tartunk foglalkozásokat. Ezt követően rendszerint felváltva egy pénteki, illetve egy hétvégi napon.

Az Ütemtervet a tanfolyam megnyitása előtt néhány héttel az interneten kihirdetjük, illetve a megnyitó napján kinyomtatva is átadjuk a szülőknek és a gyerekeknek is.

A pénteki alkalmakon elméleti órákat a VIII. kerület, Luther utca 3. szám alatt, a II. János Pál pápa tér sarkán, a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központban (volt Tisztképző Intézet).

Biztosító berendezés kezelésének gyakorlati oktatása

Biztosító berendezés kezelésének gyakorlati oktatása

A hétvégi egész napos alkalmakon az oktatás a Gyermekvasút állomásain és a hűvösvölgyi Gyermekvasutas Otthonépületben zajlik (gyakorlati bemutatás, elméleti órák és közösségi programok). Találkozás 7:15-kor, elköszönés 18.30-kor a Széll Kálmán téren. Az egész napos alkalmakon a gyerekek részére az étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosított.

A tanfolyamra azon érdeklődő gyerekeket várjuk, akik:

  • az általános iskola 4., 5., vagy 6. osztályába vagy annak megfelelő gimnáziumi osztályba járnak;
  • tanulmányi átlaguk (készségtárgyak nélkül számolva) legalább 4,0;
  • az iskolaorvos egyszerű vizsgálata alapján alkalmasak a gyermekvasutas szolgálatra;
  • szüleik, iskolaigazgatójuk és osztályfőnökük hozzájárul a jelentkezéshez.

Jelentkezni az Alagút Portálon kitöltött on-line jelentkezési lappal lehet. A kinyomtatott jelentkezési lapot az iskolaorvos szakvéleményével, iskolai hozzájárulással és a szülő aláírásával ellátva kérjük a szülőnek magával hozni a tanfolyammegnyitó napján.

A tanfolyamra való jelentkezés feltétele az iskolai hozzájárulás, mivel a későbbi szolgálatba járás 15 naponkénti igazolt iskolai távollétet jelent. A Gyermekvasúton a gyerekek iskolai tanulmányi eredményét folyamatosan figyelemmel kísérik. A tanulmányi eredményén rontó gyermekvasutas pajtást hosszabb-rövidebb időre felmentik a szolgálatba járás alól.

A tanfolyam teljes költségét (tankönyvek, füzetek, terembérlet stb.) a Magyar Államvasutak Zrt. fedezi. Csupán a hétvégi, egész napos alkalmakra biztosított étkezéshez kell étkezési hozzájárulást fizetni.

A későbbiekben – a tanfolyam sikeres elvégzése után – a gyermekvasúti szolgálattal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget (étkeztetés, egyenruha, felnőtt felügyelet, stb.) a Gyermekvasút visel. Költségtérítést csak bizonyos szabadidős programokon való részvétel esetén, valamint a minden nyáron megrendezett hűvösvölgyi táborozásért kell fizetni. A táborozást és a szabadidős programokat a Gyermekvasutasokért Alapítvány a lehetőségeihez mérten támogatja.

Gyermekvasutas jegyvizsgáló

Gyermekvasutas jegyvizsgáló

Évente kétszer – ősszel és télen – indul gyermekvasutas tanfolyam. Kezdési időpontjukat a rendezvények között hirdetjük meg.

A gyermekvasutasok képzésével kapcsolatban bővebb információ a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút vezető oktatójától kérhető.

A vasút iránt érdeklődő és a feltételeknek megfelelő minden gyermeket szeretettel vár a MÁV Zrt. Gyermekvasút és a Gyermekvasutasokért Alapítvány.

További információ

További információ a Gyermekvasút oktatási vezetőjétől kérhető.
Telefon: (20) 331 4011
E-mail: oktatas@gyermekvasut.hu

Kapcsolódó oldalak:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.